شماره‌ی ثبت1655414
نام سندآسيب شناسي يك مرگ ( خودكشي ) و تكريم مرگي ديگر ( شهادت‌ط‌لبي )
مؤلفمنصورنژاد، محمد، 1340 -
مترجم
موضوع اصلیخودكشي -- جنبه‌هاي اجتماعي‌
ناشرتهران‌: جوان پويا
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری100 ص‌
شابک964-2538-88-1 :
رده‌بندی کنگره1388، 5آ77م‌/، 6545، HV
رده‌بندی دیوئی1522/364
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشتشهادت -- جنبه‌هاي اجتماعي‌
قیـمت: ج‌. 64 16000 ريال‌