شماره‌ی ثبت1702959
نام سندآرامش بعد از ط‌وفان‌
مؤلفكترال‌، دونالد روي‌، 1946 - م‌
مترجمپورآقاسي‌، حسين‌، 1334 -
موضوع اصلیاختلال فشار رواني پس‌آسيبي -- بيماران -- روابط خانوادگي‌
ناشرتهران‌: همداد: : اميد فرزانگان‌
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری176ص‌
شابک78-964-8051-52-0
رده‌بندی کنگره1388، 2ك‌، 35الف‌/، 552، RC
رده‌بندی دیوئی8521/616
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشتروان‌درماني خانواده‌
قیـمت33000ريال‌