شماره‌ی ثبت1665918
نام سندآخرين سخنراني‌
مؤلفپوش‌، رندي‌
مترجمابراهيمي‌، صديقه (فخار)، 1316 -، مترجم‌
موضوع اصلیپوش‌، رندي‌
ناشرتهران‌: دايره‌
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری268 ص‌.: مصور
شابک78-964-6839-92-2 :
رده‌بندی کنگره1388، 3آ9پ‌/2/76، QA
رده‌بندی دیوئی092/004
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشتمرگ -- جنبه‌هاي روان‌شناسي‌
قیـمت49000ريال‌