شماره‌ی ثبت1870118
نام سندآخرين دعوت‌
مؤلفصالحي قاسم‌
مترجممريجي اسد 1355-
موضوع اصلیمرگ‌
ناشرآمل‌: وارش وا
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری148ص‌.، 14/5x21/5س‌م‌
شابک78-964-8029-82-6
رده‌بندی کنگره1388، 3آ18ص‌/، 222/22، BP
رده‌بندی دیوئی44/297
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشتمرگ -- جنبه‌هاي قرآني‌
قیـمت20000ريال‌: