شماره‌ی ثبت8419516
نام سنددرآمدي بر رويكرد توسعه تعالي‌بخش:رهيافتي به الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت ...
مؤلف-
مترجم
موضوع اصلیتوسعه پايدار -- ايران -- مديريت، توسعه پايدار -- جنبه‌هاي مذهبي -- اسلام
ناشرتهران: مبين پژوه،
سال انتشار 1393.
وضعیت ظاهری205ص.
شابک:978-964-96404-3-3
رده‌بندی کنگره1393، 4د75/6/، HD،
رده‌بندی دیوئی338/955
موضوعاتتوسعه پايدار -- ايران -- مديريت، توسعه پايدار -- جنبه‌هاي مذهبي -- اسلام
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت150000ريال