شماره‌ی ثبت8419510
نام سندكيهان‌شناسي‌ قرآني‌: تفسير سوره تكوير
مؤلفنيك‌ سرشت‌ كومله‌، حسين‌
مترجم
موضوع اصلیكيهان‌شناسي -- جنبه‌هاي قرآني
ناشرتهران: مبين انديشه...[ و ديگران]،
سال انتشار 1390.
وضعیت ظاهری268 ص.
شابک: 978-600-5913-01-9
رده‌بندی کنگره1390، /ك95ن‌9، BP104،
رده‌بندی دیوئی297/159
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشتمبين انديشه، ياس زهرا،‌ انديشه مطهر، گنج معرفت، سلوني،‌ نگاران نور.
قیـمت45000 ريال